top of page

НЕДОСТАТЪЦИ НА ДЪРВЕНИТЕ КЪЩИ

Наред с много предимства, дървените къщи имат и редица недостатъци. В DOMANIA знаем за тях и с мерките, които предприемаме правим така, че тези недостатъци да бъдат почти изцяло елимнирани. 

Гниене

Гниенето е един от малкото недостатъци на дървесината, но този недостатък може да излезе наяве единствено ако не се вземе в предвид в процеса на проектиране и изпълнение на една сграда. Ние в DOMANIA осъзнаваме това, поради което:


1.    Използваме единствено вакуумно импрегнирана дървесина, която не гние. 
2.    Проектираме конструкциите ни така, че няма възможност от възникване на конденз, който да увеличи влагата в конструкцията до степен, че тя за започне да гние. 


Тези две решения гарантирано елиминират възможността в конструкцията на сградата Ви да започне процес на гниене.

timber_rot.jpg
гнене

Подобно на гниенето, вредителите са опасност за една дървена сграда ако тяхното потенциално въздействие не се вземе в предвид в процеса на проектиране и изпълнение на сградата. Осъзнавайки това, ние в DOMANIA:


1.    Използваме сушена дървесина, която е обезпаразитена в процеса на изсушаване, т.е. в нея не съществуват живи организми;


2.    Използваме единствено вакуумно импрегнирана дървесина, в която не могат да се развиват живи организми;

Податлива на вредители

borer+holes.jfif
вредитли

Дървената конструкция няма същата способност да спира звуковите вълни както бетон или зидарията поради факта, че няма такава плътност. Това разбира се може да се вземе в предид и да се вземат мерки, които да компенсират. В DOMANIA предвиждаме вътрешните стени да са с 2 слоя плоскост от всяка страна, а в подовете влагаме шумоизолационна мембрана. И двете конструкции са с пълнеж от каменна вата, която е отличен шумоизолатор и това позволява разпространението на звуковите вълни да се сведе до минимум. 

Звукоизолация

Звукоизолация.jpg
звукоизолация

Въпреки, че и бетонени и тухлени конструкции могат да бъдат съборени от пожар, е прието, че дървените такива са изложени на по – голям риск, заради горимостта на дървесината. Изложената на огън повърхност на дървесината образува въглен, който служи като изолация и предпазва сърцевината от температурата, съответно осигурява носимоспособността на дървената конструкция. Тъй като сградните елементи са пълни с каменна вата, която е 100% негорим материал, по – голямата част от площта на носещата дървена конструкция е неуязвима при пожар. При използването на плоскости, които да ограничат директното излагане на останалата част от  конструкцията на огън, както в DOMANIA правим, дървена сграда може да се приеме, че с лекота може да покрие нормативните изискванията за клас на реакция на огън.

Риск от пожар

Wood_fire_resistance.jpg
риск от пожар
bottom of page